เพิ่มพูนคริสตจักร

Home
About Us
Learning Thai
Phuket
Pictures
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
Sermons and Lessons
โครงการประกาศทั่วไทย นิมิตร 2010
Thailand Evangelism Committee
Thai Bible
What We Believe  โบสถ์เชื่อนี้
YWAM Teams

ฝ่ายประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร

ในด้านของคณะทำงานฝ่ายประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร ทางคณะทำงานได้ดำเนินงานไปแล้วดังน ี้
1.รวบรวมข้อมูลและออกสำรวจคริสตจักรทั่วประเทศ  และได้นำเสนอข้อมูลให้กับผู้นำคณะองค์กรองค์การ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนและดำเนินงาน
2. รณรงค์วิสัยทัศน์ปี 2010 ในภาคต่าง ๆ และในการ  ประชุมตามจังหวัดต่าง ๆ
3. ประชุมปรึกษาระดมความคิดเห็นจากผู้นำองค์การ  ต่าง
4. ท้าทายและหนุนใจให้องค์กรและองค์การต่าง ๆ ออก  ไปประกาศและบุกเบิกคริสตจักรใหม่ ๆ มีหลาย องค์กร  ได้บุกเบิกคริสตจักรใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่ยังไม่มีคริ  สตจักร 

 

คุณอยากเรียนรู้เรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ และ สัมผัสกับ  สันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระผู้สร้างโลกไหม?

สมัครเรียน

Church of Christ Thailand Logo EFT Logo
Thailand Baptist Convention Logo TPCC Logo

 

 
คริสตจักรใหม่

7 ม.ค.
คจ. แวงใหญ่
202/4 ม.3
ต. แวงใหญ่
อ. แวงใหญ่
จ. ขอนแก่น 40330
โทร. 043-496483

ศูนย์ข้อมูล
สอนผู้เชื่อใหม่
สอนคริสเตียนทั่วไป พัฒนาผู้นำคริสตจักร 
อบรมผู้ตั้งคริสตจักร  ข้อมูลแนะนำ    

Home
เพิ่มพูนคริสตจักร
ศูนย์ข้อมูล 2
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ
อธิษฐาน
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
พันธบริการ
สถิติ

 

คริสตจักรชาวไทย
คริสตจักรชาวเขา

คริสเตียน
ชาวไทย
คริสเตียน
ชาวเขา
174,973 คน 120,710 คน
คริสตจักร
คริสตจักร
2,396 แห่ง 1,297 แห่ง
   
     

Teach English overseas. Paid placements available in China, Korea, Thailand, Vietnam & Greece

 
Dana and Cindy Bratton's site Bible Study | Christian Books | Children Links | Christian Links | Crossroads Family 
Christian Songs | Daily Devotions | ESL EFL Textbooks  | Folkmanis Puppets | Greece and Rome   
Hospital Visitation | Just for Kids | Ministry Trips | Monthly Newsletter | Salvation |Search site   Thai Flash Cards |  Thai Language Course 
Thailand Ministry |YWAM DTS notesYWAM Thailand Outreach Map