ศูนย์ข้อมูล 2

Home
About Us
Learning Thai
Phuket
Pictures
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
Sermons and Lessons
โครงการประกาศทั่วไทย นิมิตร 2010
Thailand Evangelism Committee
Thai Bible
What We Believe  โบสถ์เชื่อนี้
YWAM Teams

1. นาฬิกา

12. ถึงเราจะเป็นคนบาปนักหนา

20. บอกด้วยกัน

21. น้ำหนึ่งใจเดียว

22. .ต่างคน ต่างทาง

23. ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า

24. รีบนำวิญญาณ

25. ทางพระองค์

26. สัมผัสใจ

27. เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

28. อยู่ด้วยพระคำ

29. วันนี้เราเข้าใจ

30. พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยง

31. ขอบพระคุณพระเจ้า

32. เรามาร่วมกันสร้างสรร

33. หากชีวิตสิ้นสุดเพียงความตา

34. จิตใจข้าสุขสบาย

35. ไปไหนไปกัน

36. ฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซู

37. สิ้นกระแสกรรม

38. รักคือคำคำนี้

39. คิดถึงม๊ากมาก

40. ยอมเพราะรัก/a>

41. ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

42. โรม 5:1-5

43. รักเปรียบแสงอาทิตย์

44. วันใดยามใด

45. ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน

46. ต้อนรับ

47. จะบอกว่า

48. บางสิ่งเกิดขึ้นในดวงใจ

49. พระเจ้าเป็นความรัก

50. ลมพัดโชย

51. ฮาบากุก 3:17-18

52. เราจะยินดีและเราจะเปรมปรีดิ์

53. ในกายา

54. ฉันเป็นไท

55. เมื่อผ่านโลกนี้

56. ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า

58. ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ

59. คำอธิษฐาน

60. ข้ารับการไถ่

61. ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า

62. ใฉันมีความสุขดุจธง

63. จากวันนั้น

65. เชิญรับประทาน

66. ข้ามีความสุขอยู่ในดวงใจข้า

67. ดั่งผู้เลี้ยง

68. บัญญัติรัก

69. บัญญัติรัก

70. บทเพลงแห่งใจ

71. จำฝังใจ

72. ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

73. ทางแห่งความหวัง

74. ทุกวิถี

75. รักพระคริสต์

76. มีใครไหม

77. พรุ่งนี้

78. เมื่อได้มอง

79. ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า

80. ต่อเติมเสริมสร้าง

81. เราจะเดิน

82. กิจการของพระเจ้า

83. นี่แหละเป็นทางนั้น

84. เปิดใจ

85. จะเป็นดั่งแสง

87. คนปกติไม่ต้องการหมอ

88. วันแห่งพระพร

89. พระนามพระเยซู

90. ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอด

91. กลิ้งออกไป

92. บิดาแห่งความเชื่อ

93. จงมีความเชื่อ

94. ฉันได้วางใจในพระเจ้า

95. พระเยซูเป็นคำตอบ

96. พระคุณพระเจ้า

96a. วันนี้เป็นวันดี

97. รื้อฟื้น

98. โอ้ดนตรี

99. ขออย่าให้ข้าหลงทาง

99. เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน

100. ในพระนามพระเยซู

101. นี่หรือชีวิต

102. พระคริสต์เป็นขึ้นจากความตาย

103. ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว

104. วันใหม่

105. เมื่อข้ามองดูโลกโสภี

106. องค์พระเยซูคือผู้ใด

107. ทางแห่งพระคริสต์

108. ฝากใจไปด้วยกัน

109. ฉันเชื่อในสิ่งอัศจรรย์

111. ถึงฉันเป็นเด็ก ๆ

113. ถ้าพระคริสต์เป็นดอกกุหลาบ

114. ดอกไม้ทุ่งนา

115. พร้อมหรือยัง

117. ทรงคอย

118. หากภาระหนัก

119. เริ่มให้ถูกทาง

120. พระคริสต์เจ้าใครเปรียบได้

121.พระหัตถ์พระเจ้า

122.หากภาระหนัก

123. ฉันชอบภูเขา

124. ฉันคิดถึงคุณ

125. พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่

126. โอ้...ฮาเลลูยา

127. ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข

128. ข้าชอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศ

129. พระเจ้ารักคุณและฉัน

130. ข้ารับชีวิตพระคริสต์

131. ผู้ที่ทรงไถ่ไว้

133. พร้อม

134. รักร่วมรับใช้

135. ไม่ร้ายเกินทน

136. รักพระเยซู

137. วันต่อวัน

138. อัลฟาและโอเมกา

139.พระเยซูอยู่ในเรือ

140. เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

141. คำตอบชีวิต

142. ดูป่าไม้

143. ตัวโน๊ตร้องเพลง

144. พร้อมจะไป

145. สู่ชีวิตใหม่

146. เกลียวเชือก

147. ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย

148. เป็นกำลังใจ

149. โดยพระนามพระยะโฮวาห์

150. พระคำล้ำค่า

151. พระเยซูที่รัก

152. พระเจ้าเที่ยงแท้

153. กลับมาเถิด

154. ที่ปรึกษามหัศจรรย์

155. เขาเท่านั้น

156. ครอบครัวพระคริสต์

157. ลึก ๆ ในใจ

158. ฉันซุกตัวอยู่ในอ้อมอก

159. สายใย

160. ร่วมกันพระเยซู

161. จงเฝ้าวอนอธิษฐาน

162. .ชัยชนะโลกนี้

163. ชนะ ชนะ ชนะ

164. สรรเสริญ สรรเสริญ
องค์บริสุทธิ์

165. เราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญ

165a. เราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญ

166. ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์

167. โลหิตพระคริสต์

168. วางใจในพระเจ้า

169. ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า

170. ความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิต

171. ความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิต

172. องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า

173. ความรักของพระเจ้า

174. สาธุการพระนามของพระเจ้า

175. พร้อมจะไป

176. เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน

177. พระคุณพระเจ้า

177a. พร้อมจะไป

178. แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ

179. พร้อมจะไป

180. พระผู้เล้าโลมลงมา

181. พระเจ้าเป็นความรัก

182. โปรดนำไปถึงกางเขน

183. โปรดเปิดดวงตา

184. พระบิดาเรารัก

185. ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด

186. โปรดฟื้นใจฉัน

187. ไม้กางเขนโบราณ

188. อภัยเสมอ

190. เป็นการดีและน่าชื่นใจ

191. สง่างามเมื่อเราเดินตามผู้ไถ่

192. อิมมานูเอล

193. พร้อมจะไป

194. จอมราชา จอมเจ้านาย ผู้ทรงสมควร

195. พระคริสต์นำหน้า

196. พระคุณพระเจ้า

196a. เวลานี้

197. องค์พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์

198. พระคุณพระเจ้า

198a. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

199. เราจะเข้ามาสรรเสริญ

200. เรานำเสียงการสรรเสริญ

201. พระคุณพระเจ้า

201a. ไฟ ไฟ ไฟ

202. พระองค์ทรงเป็นโล่

203. ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า

204. ขอบคุณพระเยซู

205.ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ

206. จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี

207. ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า

208. ฉันจะร้องเพลง

209. ครองราชย์องค์พระเยซู

210. มาเถิดให้เราพากันไป

211. พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา

212. มาสรรเสริญพระเจ้าเถิด

213. พระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า

214. เรานำเครื่องบูชาสรรเสริญ

215. นี่คือเวลา

216. ข้าแต่พระเจ้าที่รัก

217. ยังมีสายธาร

218. ในเวลาของพระคริสต์

219. สันติสุขของพระคริสต์

220. เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

221. ขอพระเจ้าสดับ

222. เมื่อพวกเราชุมนุมกัน

223. พระคุณพระเจ้า

223a. ความรักมั่นคง

224. สรรเสริญสดุดี

225. คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ

226. เมื่อรับการสวมทับ

227. โอ้องค์พระเจ้า

228. เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์

229. จิตวิญญาณข้ากระหาพระเจ้า

230. ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด

231. ผู้คอยพระยะโฮวาห์

232. ข้าจะรักพระองค์

233. ข้าจะสรรเสริญ

234. พระนามพระองค์

235. พระเจ้าข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต

236. วิญญาณข้าสรรเสริญ

237. พระสิริขององค์พระเจ้า

238. ขอให้ตาของข้าเห็น

239. พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

240. พระองค์ด้วยใจยินดีสรรเสริญ

241. ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์

242. ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

243. จงสงบ

244. ข้ามอบถวายทั้งกายใจพลีบูชา

245. ถ่อมใจลง

246. เป้าหมายสูงสุด

247. จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

248. นามเรานำการรักษา

249. โอ้เสียงแห่งความยินดี

250. พระคริสต์เป็นพระเจ้า

251. อย่ากลัวเลย

252. ให้เราสรรเสริญ

253. จงร้องเพลงแห่งความยินดี

254. น้ำพุของพระเจ้า

255. โยซูวา 1:9

256. ชูใจ

257. ชื่นชมยินดี

258. เยโฮวาห์จิเร

259. ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า

260. ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน

261. โอ้อิสราเอล

262. จอมโยธา

263. นี่คือชัยชนะ

264. หากประชากร

265. ขอร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

266. ดวงใจของข้า (สดุดี 73:26-28)

267. ชาลูชาโลม

268. ข้าจะสรรเสริญด้วยสิ้นสุดใจ

269. พระองค์ โอ้พระองค์

270. โปรดฟื้นจิตใจข้า

271. สาธุการแด่พระเจ้า

272. เราพบพระเยซูคริสต์

273. สรรเสริญและโมทนา

274. ให้เราบูชา

275. พระคุณพระเจ้า

275a. พระคุณพระเจ้า

276. มีสหายเลิศคือพระเยซู

277. ชีวิตในพระคริสต์

278. บริสุทธิ์ บริสุทธิ์

279. ขอความรักขอฤทธา

280. เราจะสรรเสริญพระองค์

281. เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า

282. องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์

283. ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

284. ตายเพื่อท่าน

285. เพราะพระองค์ทรงอยู่

286. ประทานฤทธิ์เดช

287. ข้าสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่

288. สรรเสริญ

289. ข้ายกเสียงขึ้น

290. สรรเสริญพระเยซู

291. ข้ารักพระองค์

292. น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า

293. สรรเสริญพระนาม

294. ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า

295. โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

296. พระเยซูชนะ

297. องค์พระเจ้า องค์บริสุทธิ์

298. เชิญมาเยินยอพระนาม

299. พระเจ้าทรงฝึกมือ

300. ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา

301. .ขอให้พระเกียรติจงมีแด่30พระองค์

302. ชีวีเราอยู่ในพระองค์

303. ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า

304. พระองค์อยู่เคียงข้าง

305. ฟื้นฟูใจเรา

306. พระองค์ทรงสมควร

307. อ้อมแขนอันอุ่นใจ

308. พระผู้เลิศ

309. โปรดชำระดวงใจข้า

310. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา

311.เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต

312. อย่าลืม

313.ขอบพระคุณ

314. ข้ารักองค์พระเยซู

315.พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

316. เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์

317. พระวิหารของพระเจ้า

318. เชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู

319.นมัสการพระเจ้าด้วยใจ

320. องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม

321.พระเยซูเราน้อมรับพระองค์

322. พระบารมี

323. ยกมือของท่าน

324. พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

325.ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

326. ความสุขภายในใจ

327.เราจะโมทนาพระคุณ

328. เรายืนขึ้นต่อพระพักตร์พระองค์

329.พระเจ้าของเราโอ้พระนามช่างงามสง่า

330. เราจะร้องสรรเสริญพระนาม

331.เรากราบนมัสการ

332. พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ช่วยข้า

333. พื้นฟ้าสวรรค์ ประกาศพระบารมีพระเจ้า

334.ถวายเกียรติราชา

335. พระเจ้ายิ่งใหญ่

336.สรรเสริญจอมราชา

337. บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์

338. องค์พระเจ้า สันติราช

339. แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

340.จิตใจของข้าเฝ้าคอยพระเจ้า

341. .ดวงใจข้ารักพระนิเวศพระเจ้า

342.เพราะเรารู้

343. เราจะยกพระนามของพระองค์

344. เราประกาศพระนาม

345. ชั่วชีวิต

346.พระสิริ

347. โอ้ พระผู้เป็นเจ้าของข้า

348.องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์

349. พระเศียรวิสุทธิ์แสนปวดร้าว

350. พระองค์ทรงเป็นศิลา

351. โกละโกธา

352.แม้นผิด

353.ขอเปิดดวงตาข้าฯ เห็นสว่าง

354.โปรดเจิม

355. ราตรีสงัด ราตรีสวัสดิ์

356. องค์พระกุมารน้อย

357. ขอให้มีความสุขวันคริสตมาส

358. เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

359. ขอเชิญท่านผู้วางใจ

360.จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

360a. จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

361. ความสุขวันคริสตมาส

362. คืนนั้นหน้าหนาวเงียบเหงาวังเวง

363. พระเจ้าให้ความอบอุ่นใจ

364. องค์พระเยซูเกิดในบ้านเบธเลเฮม

365. ยินดี

 
 
 
 
 

Teach English overseas. Paid placements available in China, Korea, Thailand, Vietnam & Greece

 
Dana and Cindy Bratton's site Bible Study | Christian Books | Children Links | Christian Links | Crossroads Family 
Christian Songs | Daily Devotions | ESL EFL Textbooks  | Folkmanis Puppets | Greece and Rome   
Hospital Visitation | Just for Kids | Ministry Trips | Monthly Newsletter | Salvation |Search site   Thai Flash Cards |  Thai Language Course 
Thailand Ministry |YWAM DTS notesYWAM Thailand Outreach Map