สถิติ

Home
About Us
Learning Thai
Phuket
Pictures
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
Sermons and Lessons
โครงการประกาศทั่วไทย นิมิตร 2010
Thailand Evangelism Committee
Thai Bible
What We Believe  โบสถ์เชื่อนี้
YWAM Teams

สถิติ แต่ละภาค

อยากได้สถิติเพิ่มเติมไหม  ติดต่อเรา

 

7 ม.ค.
คจ. แวงใหญ่
202/4 ม.3
ต. แวงใหญ่
อ. แวงใหญ่
จ. ขอนแก่น 40330
โทร. 043-496483

นิมิต 2010 ภายในปี 2010 • นำข่าวประเสริฐไปถึงทุกหมู่บ้าน (80,000 หมู่บ้าน) • มีกลุ่มคริสตเตียนทุกตำบล (7,434 ตำบล) • มีคริสตจักรทุกอำเภอ (926 อำเภอ)

ูนย์ข้อมูล
สอนผู้เชื่อใหม
สอนคริสเตียนทั่วไป พัฒนาผู้นำคริสตจักร 
อบรมผู้ตั้งคริสตจักร  ข้อมูลแนะนำ     

 


 

Home
เพิ่มพูนคริสตจักร
ศูนย์ข้อมูล 2
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ
อธิษฐาน
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
พันธบริการ
สถิติ

  

 

 

คริสตจักรชาวไทย
คริสตจักรชาวเขา
ชาวไทย ชาวเขา
คริสเตียน
174,973 คน
120,710 คน
คริสตจักร
2,396 แห่ง
1,297 แห่ง

   
       

Teach English overseas. Paid placements available in China, Korea, Thailand, Vietnam & Greece

 
Dana and Cindy Bratton's site Bible Study | Christian Books | Children Links | Christian Links | Crossroads Family 
Christian Songs | Daily Devotions | ESL EFL Textbooks  | Folkmanis Puppets | Greece and Rome   
Hospital Visitation | Just for Kids | Ministry Trips | Monthly Newsletter | Salvation |Search site   Thai Flash Cards |  Thai Language Course 
Thailand Ministry |YWAM DTS notesYWAM Thailand Outreach Map